Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana PichováKontakt:
Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01, Mladá Boleslav

Mobil: +420 776 769 338
Telefón: +420 326 324 025
E-mail: jana.pichova.psycholog@gmail.com

Vyšetření psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka

Na základě udělené akreditace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy provádím vyšetření k zjišťování psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka podle zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 18 odst. 3 - 6, § 18a, odst. 1- 4, 383/2005 Sb.)

Zpět