Středisko komplexní terapie s.r.o.

Ordinace klinické a dopravní psychologie a psychoterapie

PhDr. Jana PichováKontakt:
Poliklinika Modrá Hvězda (boční vchod z pravé strany polikliniky)
Jiráskova 1320
293 01, Mladá Boleslav

Mobil: +420 776 769 338
Telefón: +420 326 324 025
E-mail: jana.pichova.psycholog@gmail.com

Klinicko psychologické poradenství

Psychologické poradenství slouží k zlepšení orientace v problémové situaci člověka a klade si za cíl překonání psychologických potíží a rozvoj osobnosti. Je většinou krátkodobého charakteru, nabízí cenné informace, jak se situací, ve které se nacházíte, můžete naložit.

Orientuje se na partnerské, rodinné vztahy, dále na pracovní problematiku, řešení konfliktů a stresových situací. Specifickou oblastí poradenství je krizová intervence, která se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v životní krizi (např. smrt blízkého člověka, rozchod, propuštění z práce).

Zpět